تماس با ما
  • برای تماس با ما و ارتباط با دبیرخانه همایش مدیریت دارایی‌های فیزیکی از راه‌های ارتباطی زیر استفاده نمایید.
  • شما می‌توانید برای آگاهی از شرایط ثبت نام در همایش و نحوه حضور در نمایشگاه و اسپانسری مالی و معنوی با ما در تماس باشید.