هجدهمین همایش مدیریت دارایی‌های فیزیکی


(سمپوزیوم تحول دیجیتال در مدیریت دارایی)


20 تیرماه 1403

اطلاعات بیشتر


ماموریت همایش مدیریت دارایی های فیزیکی


ماموریت ما برگزاری سالانه همایش بین‌المللی مدیریت دارایی‌های فیزیکی برای توسعه، آموزش و اشتراک‌ گذاری تجربیات سازمان‌های دارایی محور و ایجاد شبکه‌ای از متخصصان مدیریت دارایی‌ها با هدف ایجاد بستری در کلاس جهانی برای خلق ارزش پایدار از دارایی‌ها و سرمایه‌های فیزیکی کشور است.


سخنرانان ادوار همایش


Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0047_For-Web-01.jpg

دکتر علی زواشکیانی

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0037_For-Web-11.jpg

امیر ملک نیازی

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0046_For-Web-02.jpg

دکتر سارا بانکی

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0040_For-Web-08.jpg

دکتر علی رضا محمدی

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0041_For-Web-07.jpg

دکتر علی رضا عرب

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0044_For-Web-04.jpg

دکتر مسعود صادقی

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0043_For-Web-05.jpg

هوشنگ رستمیان

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0042_For-Web-06.jpg

علی سعیدی

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0045_For-Web-03.jpg

ناصر جلالی

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0024_For-Web-24.jpg

مبین نادری

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0010_For-Web-38-1.jpg

رضا آزادگان

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0039_For-Web-09.jpg

وحید حکمت شعار

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0038_For-Web-10.jpg

دکتر سعید رمضانی

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0034_For-Web-14.jpg

الهام سعادت نیا

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0036_For-Web-12.jpg

دکتر مجید فرمد

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0035_For-Web-13.jpg

دکتر حسن حشمتی

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0029_For-Web-19.jpg

بابک پورقدرتی

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0018_For-Web-30.jpg

ناصر نایب

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0030_For-Web-18.jpg

حمیدرضا احراری

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0013_For-Web-35-1.jpg

دکتر فرشید صنعتی

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0000_For-Web-48.jpg

رزگار جهاندیده

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0005_For-Web-43.jpg

علی رضا اصل عربی

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0020_For-Web-28.jpg

شهریار حی شاد

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0028_For-Web-20.jpg

علیرضا ساسان فر

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0023_For-Web-25.jpg

خلیل قنادی

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0025_For-Web-23.jpg

حسین محمد

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0031_For-Web-17.jpg

محمد اقبالی

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0027_For-Web-21.jpg

حمید درخشان

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0033_For-Web-15.jpg

علی محسنی

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0015_For-Web-33.jpg

زهرا کاردل

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0021_For-Web-27.jpg

علی محرمی

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0016_For-Web-32.jpg

مهدی شارسان

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0017_For-Web-31.jpg

مصطفی التجایی

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0026_For-Web-22.jpg

بهناز شاه حیدر

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0014_For-Web-34.jpg

محمد سربندی فراهانی

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0006_For-Web-42.jpg

محمد فولادوندی

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0007_For-Web-41.jpg

احسان ناظمی

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0002_For-Web-46.jpg

ملیحه خواجه زاده

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0001_For-Web-47.jpg

سجاد هاشمی ریزی

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0008_For-Web-40.jpg

مهسا فرج زاده

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0003_For-Web-45.jpg

منصور قربانی اقتدار

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0009_For-Web-39.jpg

علی اکبر برزگر

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0004_For-Web-44.jpg

سجاد کوثری

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0012_For-Web-36.jpg

مجتبی حسینیان

Aspect image
https://ipamc.org/wp-content/uploads/2022/01/photos_0011_For-Web-37.jpg

قاسم نوروزی


حامیان مالی و معنوی همایش


Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image

معرفی کتاب

این مجموعه حاصل تجربیات نویسندگانش و متکی بر دانشی است که ایشان ضمن سال‌ها تجربه و ارائۀ مشاوره به صنایع مختلف در خصوص مدیریت دارایی های فیزیکی کسب کرده‌اند.

Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image

اخبار